Privacy

Disclaimer

De op deze website verstrekte informatie is met zorg samengesteld. Toch kan Teamwork interiors niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor onjuistheden of onvolledigheden op deze website aanvaardt Teamwork interiors geen enkele aansprakelijkheid.

Op deze website staan links naar externe websites. Teamwork interiors is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

Op de inhoud van de webpagina’s van Teamwork interiors rusten auteursrechten. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Teamwork interiors.

Op andere websites linken naar pagina’s van de website van Teamwork interiors is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van Teamwork interiors niet aantast. Ook mag niet de suggestie worden gewekt dat Teamwork interiors toestemming verleende als dat niet het geval is.

Mocht je op deze website informatie aantreffen waarvan je denkt dat deze onjuist of onvolledig is, neem dan contact met ons op.