Privacy

Privacy

Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. De privacy van bezoekers van de website wordt door Teamwork interiors BV gerespecteerd en vertrouwelijk behandeld. In deze privacyverklaring informeren we je over privacygevoelige aspecten van onze dienstverlening en website.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website van Teamwork interiors BV. De wijze van verwerking van persoonsgegevens wordt door ons gedaan conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze verklaring legt Teamwork interiors BV uit welke persoonsgegevens Teamwork interiors BV gebruikt en met welk doel dit wordt gedaan.

Door gebruik te maken van deze website geef je aan onze privacyverklaring te hebben gelezen en geaccepteerd.

Verwerking persoonsgegevens
Wij beschikken over jouw persoonsgegevens op twee verschillende wijzen. Wij maken daarbij onderscheid tussen persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt via de formulieren op de website en persoonsgegevens die automatisch aan ons worden doorgegeven door middel van cookies.

Wanneer je contact met Teamwork interiors BV wilt opnemen middels een formulier (of op andere wijze), vraagt Teamwork interiors BV je om jouw persoonsgegevens te verstrekken. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Teamwork interiors BV.

Doeleinden verwerking
Deze gegevens worden gebruikt in het kader van onze dienstverlening of jouw website gebruik. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. De persoonsgegevens die wij van jou verwerken, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • voor het verrichten van de aangeboden diensten;
  • om met jou in contact te kunnen komen;
  • het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening;
  • levering en facturatie van onze producten;
  • ter uitvoering van jouw verzoek.

Beveiliging en bewaartermijnen
Teamwork interiors BV neemt passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik. Uitsluitend noodzakelijke personen hebben toegang tot jouw persoonsgegevens. Jouw persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een redelijke periode die noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

Inzage, correctie en verwijdering
Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heb je als betrokkene/websitebezoeker een aantal rechten. Denk hierbij aan het recht op inzage, verwijdering, correctie, verzet en het klachtrecht. Je kunt jouw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via e-mail. Indien je een klacht hebt over de wijze waarop wij met privacy omgaan, kun je ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag.

Derden
In het geval wij gebruikmaken van derde partijen om persoonsgegevens te verwerken, zullen wij met die partij een verwerkersovereenkomst aangaan. Teamwork interiors BV verstrekt in geen geval persoonsgegevens aan derden, zonder jouw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Wanneer via de website van Teamwork interiors BV wordt doorverwezen naar een andere website, dan is deze verklaring niet meer van toepassing. Deze privacyverklaring geldt alleen voor de website van Teamwork interiors BV.

Bij uitzondering moeten wij soms jouw persoonsgegevens zonder jouw toestemming vrijgeven, bijvoorbeeld als wij daartoe een gerechtelijk bevel ontvangen of wanneer wij aan dwingende wet- of regelgeving moeten voldoen. Wij zullen zo goed mogelijk proberen je over dergelijke situaties vooraf te informeren.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website kunnen leiden tot wijzigingen in deze verklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.